[Преписана:] Дънов, Учителя Петър. Двата метода на природата. Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том I. Второ, фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 231 с., формат 60×84/16, печатни коли 12. ISBN 954-8646-28-5 (т.1).

 1. Двата метода на природата
  9 септември 1923 г. [опис]

 2. Бъдете разумни!
  16 септември 1923 г. [опис]

 3. Съблазните
  23 септември 1923 г. [опис]

 4. Ще ви направи свободни
  21 октомври 1923 г. [опис]

 5. Изпитвайте Писанията!
  28 октомври 1923 г. [опис]

 6. Отвори им умовете
  4 ноември 1923 г. [опис]

 7. Който има уши
  11 ноември 1923 г. [опис]

 8. Бог на живите
  18 ноември 1923 г. [опис]

 9. Ще хвърля мрежата
  25 ноември 1923 г. [опис]

 10. Който люби
  2 декември 1923 г. [опис]

 11. Каквото чух
  9 декември 1923 г. [опис]

 12. Той ги изпита
  16 декември 1923 г. [опис]

[подробности по изданието]