[Преписана:] Дънов, Учителя Петър. Двата метода на природата. Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924). Том I. Второ, фототипно издание. София, Издателска къща „Сонита-5“, 1998. 231 с., формат 60×84/16, печатни коли 12. ISBN 954-8646-28-5 (т.1).

[Оригинал:] Дънов, Учителя Петър. Двата метода на природата. Шеста серия. Том I. София, 1924.

[съдържание]