[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Беседи и напътвания, държани от Учителя. Съборни беседи (1920). София, 1920.

 1. Път, Истина и живот
  19 август 1920 г. [опис]

 2. Беседа за учителите и майките като възпитатели
  19 август 1920 г. [опис]

 3. Мерило за правилно разбиране
  20 август 1920 г. [опис]

 4. Необходими условия за ученика
  20 август 1920 г. [опис]

 5. Идване, възприемане на Духа
  21 август 1920 г. [опис]

 6. Работа за през годината
  22 август 1920 г. [опис]

 7. Работа на учениците
  23 август 1920 г. [опис]

 8. Гимнастически упражнения
  23 август 1920 г. [опис]

 9. Работа върху чистотата и самообладанието
  23 август 1920 г. [опис]

 10. Големец и слуга
  24 август 1920 г. [опис]

[подробности по изданието]