[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Беседи и напътвания, държани от Учителя. Съборни беседи (1920). София, 1920.

[съдържание]