[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ликвидация на века. Утринни Слова. Година VII (1937–1938). Том I. София, 1948.

 1. Ликвидация на века
  26 септември 1937 г. [опис]

 2. Оценяване и прилагане
  3 октомври 1937 г. [опис]

 3. Да видят
  10 октомври 1937 г. [опис]

 4. Сърцето и умът
  17 октомври 1937 г. [опис]

 5. Двете дървета
  31 октомври 1937 г. [опис]

 6. Трите свята
  7 ноември 1937 г. [опис]

 7. Първата песен
  14 ноември 1937 г. [опис]

 8. Разрешение на въпросите
  21 ноември 1937 г. [опис]

 9. Служене на Бога
  28 ноември 1937 г. [опис]

 10. Неизменни величини
  5 декември 1937 г. [опис]

 11. Трите пътя
  12 декември 1937 г. [опис]

 12. С ключ и без ключ
  19 декември 1937 г. [опис]

 13. Малките неща
  26 декември 1937 г. [опис]

 14. Доброто и светлината
  2 януари 1938 г. [опис]

 15. Окото на Любовта
  9 януари 1938 г. [опис]

 16. Двете жени
  16 януари 1938 г. [опис]

 17. Радостни и весели
  23 януари 1938 г. [опис]

 18. Учене и служене
  30 януари 1938 г. [опис]

[подробности по изданието]