[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Ликвидация на века. Утринни Слова. Година VII (1937–1938). Том I. София, 1948.

[съдържание]