1. Абсолютната Истина (София, 1998)
  16 беседи от 21 септември 1930 г. до 26 юни 1932 г.

 2. Ново разбиране (Утринни Слова. Година II (1932–1933). Том I. София, 1949)
  12 беседи от 25 септември 1932 г. до 11 декември 1932 г.

 3. Сеятелят (София, 1998)
  15 беседи от 18 декември 1932 г. до 9 април 1933 г.

 4. Дреха на живота (Утринни Слова. Година II (1932–1933). Том III. София, 1950)
  13 беседи от 16 април 1933 г. до 30 юли 1933 г.

 5. Новото разбиране на връзката в живота (Утринни Слова (1933–1934). София, 2000)
  48 беседи от 24 септември 1933 г. до 16 септември 1934 г.

 6. Учение и работа (София, 1998)
  14 беседи от 23 септември 1934 г. до 27 януари 1935 г.

 7. Ценната дума (Утринни Слова. Четвърта година (1934–1935). София, 2004)
  30 беседи от 7 октомври 1934 г. до 15 септември 1935 г.

 8. Ценната дума (София, 1998)
  26 беседи от 3 февруари 1935 г. до 15 септември 1935 г.

 9. Трите родословия (Утринни Слова (1935–1936). София, 2000)
  34 беседи от 22 септември 1935 г. до 20 септември 1936 г.

 10. Трите родословия (София, 1998)
  17 беседи от 22 септември 1935 г. до 12 януари 1936 г.

 11. Устойчиви величини (Утринни Слова. Година V (1935–1936). Том II. София, 1943)
  17 беседи от 19 януари 1936 г. до 20 септември 1936 г.

 12. Аз го създадох (Утринни Слова (1936–1937). Стара Загора, 2003)
  35 беседи от 27 септември 1936 г. до 19 септември 1937 г.

 13. Той създава (София, 1998)
  15 беседи от 27 септември 1936 г. до 14 март 1937 г.

 14. Старото отмина (Утринни Слова. Година VI (1936–1937). Том II. София, 1947)
  20 беседи от 21 март 1937 г. до 19 септември 1937 г.

 15. Ликвидация на века (Утринни Слова. Година VII (1937–1938). Том I. София, 1948)
  18 беседи от 26 септември 1937 г. до 30 януари 1938 г.

 16. Красотата на душата (София, 1998)
  21 беседи от 6 февруари 1938 г. до 18 септември 1938 г.

 17. Добрият език (Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том I. София, 1998)
  14 беседи от 25 септември 1938 г. до 22 януари 1939 г.

 18. Изпитът на Любовта (Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том II. София, 1998)
  22 беседи от 29 януари 1939 г. до 10 септември 1939 г.

 19. Първият момент на Любовта (Утринни Слова. Година IX (1939–1940). Том I. София, 1997)
  18 беседи от 24 септември 1939 г. до 18 февруари 1940 г.

 20. Обичайте и радвайте се (Утринни Слова. Година IX (1939–1940). Том II. София, 1997)
  17 беседи от 25 февруари 1940 г. до 14 юли 1940 г.

 21. Съгласуване на мислите (Утринни Слова. Десета година (1940–1941). София, 1998)
  29 беседи от 29 септември 1940 г. до 13 юли 1941 г.

 22. Последното добро (Утринни слова (1941–1942). Том I. София, 1997)
  14 беседи от 5 октомври 1941 г. до 29 март 1942 г.

 23. Близо и далеч (Утринни Слова. Единадесета година (1941–1942). Том II. София, 1997)
  15 беседи от 5 април 1942 г. до 16 август 1942 г.

 24. Важни и належащи неща (Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том I. София, 1997)
  17 беседи от 27 септември 1942 г. до 14 февруари 1943 г.

 25. Плодовете на Любовта (Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том II. София, 1997)
  17 беседи от 21 февруари 1943 г. до 1 август 1943 г.

 26. Новото начало (Утринни Слова. Година XIII (1943–1944). Том I. София, 1944)
  12 беседи от 10 октомври 1943 г. до 9 януари 1944 г.