[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Учение и работа. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Учение и работа
  23 септември 1934 г. [опис]

 2. Послушание
  30 септември 1934 г. [опис]

 3. Посвещение в живота
  7 октомври 1934 г. [опис]

 4. Каин и Авел
  14 октомври 1934 г. [опис]

 5. Тънкият конец
  11 ноември 1934 г. [опис]

 6. Езикът на дъгата
  18 ноември 1934 г. [опис]

 7. Петте постижения
  25 ноември 1934 г. [опис]

 8. Доброто име
  2 декември 1934 г. [опис]

 9. Абсолютната и Относителната реалност
  9 декември 1934 г. [опис]

 10. В Ниневия
  16 декември 1934 г. [опис]

 11. Правият път
  6 януари 1935 г. [опис]

 12. Причинният свят
  13 януари 1935 г. [опис]

 13. Товарене и разтоварване
  20 януари 1935 г. [опис]

 14. Подмладяване
  27 януари 1935 г. [опис]

[подробности по изданието]