[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Учение и работа. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Учение и работа. Утринни Слова. Година IV (1934–1935). Том I. София, 1939.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]