[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Сеятелят. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Сеятелят
  18 декември 1932 г. [опис]

 2. Разбрано добро и неразбрано зло
  25 декември 1932 г. [опис]

 3. Топли чувства и светли мисли
  1 януари 1933 г. [опис]

 4. Външна и вътрешна вяра
  8 януари 1933 г. [опис]

 5. Добри проводници
  15 януари 1933 г. [опис]

 6. Три мисли
  29 януари 1933 г. [опис]

 7. Божествен импулс
  5 февруари 1933 г. [опис]

 8. Умен и справедлив
  12 февруари 1933 г. [опис]

 9. Неговата воля
  19 февруари 1933 г. [опис]

 10. Блажени сте
  26 февруари 1933 г. [опис]

 11. Истина и добро
  5 март 1933 г. [опис]

 12. Начало и край
  12 март 1933 г. [опис]

 13. Прав и крив път
  19 март 1933 г. [опис]

 14. Отворени кранове
  2 април 1933 г. [опис]

 15. Приемане и предаване
  9 април 1933 г. [опис]

[подробности по изданието]