[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Сеятелят. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Сеятелят. Утринни Слова. Година II (1932–1933). Том II. София, 1950.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]