[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Дреха на живота. Утринни Слова. Година II (1932–1933). Том III. София, 1950.

 1. Дреха на живота
  16 април 1933 г. [опис]

 2. Примирение
  23 април 1933 г. [опис]

 3. Целта на живота
  30 април 1933 г. [опис]

 4. Вяра и Любов
  7 май 1933 г. [опис]

 5. Вяра, надежда и Любов
  21 май 1933 г. [опис]

 6. Ръцете на Любовта
  28 май 1933 г. [опис]

 7. Новото знание
  11 юни 1933 г. [опис]

 8. Отворените прозорци
  18 юни 1933 г. [опис]

 9. Правила за приложение
  25 юни 1933 г. [опис]

 10. Разумно съотношение в природата
  9 юли 1933 г. [опис]

 11. Семе, цвят и плод
  16 юли 1933 г. [опис]

 12. Силното оръжие
  23 юли 1933 г. [опис]

 13. Вътрешно послушание
  30 юли 1933 г. [опис]

[подробности по изданието]