[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Дреха на живота. Утринни Слова. Година II (1932–1933). Том III. София, 1950.

[съдържание]