[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Старото отмина. Утринни Слова. Година VI (1936–1937). Том II. София, 1947.

 1. Старото отмина
  21 март 1937 г. [опис]

 2. Примирителната постъпка
  28 март 1937 г. [опис]

 3. Степени на Любовта
  4 април 1937 г. [опис]

 4. Двамата синове
  11 април 1937 г. [опис]

 5. Истина и благост
  18 април 1937 г. [опис]

 6. Първата дума
  25 април 1937 г. [опис]

 7. Както Бог мисли и прави
  2 май 1937 г. [опис]

 8. Единият и многото
  9 май 1937 г. [опис]

 9. Първото място
  16 май 1937 г. [опис]

 10. Новото
  23 май 1937 г. [опис]

 11. Упование на Божественото
  30 май 1937 г. [опис]

 12. Детето на Истината
  6 юни 1937 г. [опис]

 13. Проводници на Любовта
  13 юни 1937 г. [опис]

 14. Особеностите на човека
  20 юни 1937 г. [опис]

 15. Външен и вътрешен живот
  27 юни 1937 г. [опис]

 16. Смекчаване на злото
  4 юли 1937 г. [опис]

 17. Вътрешна обхода
  29 август 1937 г. [опис]

 18. Силният
  5 септември 1937 г. [опис]

 19. Свят на промени
  12 септември 1937 г. [опис]

 20. Любов и приравняване
  19 септември 1937 г. [опис]

[подробности по изданието]