[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Старото отмина. Утринни Слова. Година VI (1936–1937). Том II. София, 1947.

[съдържание]