[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Трите родословия. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Трите родословия
  22 септември 1935 г. [опис]

 2. Развълнуваното море
  29 септември 1935 г. [опис]

 3. Двата порядъка
  6 октомври 1935 г. [опис]

 4. Фарисей и садукей
  13 октомври 1935 г. [опис]

 5. Степени на разбиране
  20 октомври 1935 г. [опис]

 6. Източник на знанието
  27 октомври 1935 г. [опис]

 7. Героите
  3 ноември 1935 г. [опис]

 8. Свещеният огън
  10 ноември 1935 г. [опис]

 9. Вътрешният закон
  17 ноември 1935 г. [опис]

 10. Доволството
  24 ноември 1935 г. [опис]

 11. Огън на пречистване
  1 декември 1935 г. [опис]

 12. Трите книги
  8 декември 1935 г. [опис]

 13. Коприненият конец
  15 декември 1935 г. [опис]

 14. Земята като училище
  22 декември 1935 г. [опис]

 15. Причини за страданията
  29 декември 1935 г. [опис]

 16. Знайният Бог
  5 януари 1936 г. [опис]

 17. Топлината на Любовта
  12 януари 1936 г. [опис]

[подробности по изданието]