[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Трите родословия. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Трите родословия. Утринни Слова. Година V (1935–1936). Том I. София, 1943.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]