[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Съгласуване на мислите. Утринни Слова. Десета година (1940–1941). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 450 с.ISBN 954-9589-06-4.

 1. Съгласуване на мислите
  29 септември 1940 г. [опис]

 2. Работа за цялото
  6 октомври 1940 г. [опис]

 3. Самоотричане
  13 октомври 1940 г. [опис]

 4. Волята на Любовта
  27 октомври 1940 г. [опис]

 5. Процепът на Любовта
  10 ноември 1940 г. [опис]

 6. Чантата на Любовта
  1 декември 1940 г. [опис]

 7. Две врати
  15 декември 1940 г. [опис]

 8. Което е и което не е
  22 декември 1940 г. [опис]

 9. Божествена мярка
  29 декември 1940 г. [опис]

 10. Двете недоволства
  5 януари 1941 г. [опис]

 11. Трезво гледане
  12 януари 1941 г. [опис]

 12. Най-светлият път
  9 февруари 1941 г. [опис]

 13. Търпение
  16 февруари 1941 г. [опис]

 14. Малката любов
  23 февруари 1941 г. [опис]

 15. Хубавата усмивка
  9 март 1941 г. [опис]

 16. Божествена книга
  16 март 1941 г. [опис]

 17. Единственият път
  23 март 1941 г. [опис]

 18. Божествената усмивка
  30 март 1941 г. [опис]

 19. Трите придобивки
  13 април 1941 г. [опис]

 20. Трите извора
  20 април 1941 г. [опис]

 21. Да дойде при мене
  27 април 1941 г. [опис]

 22. Добрият живот
  4 май 1941 г. [опис]

 23. Безлюбие и любов
  18 май 1941 г. [опис]

 24. Крайното добро и крайното зло
  1 юни 1941 г. [опис]

 25. Единствената сила
  8 юни 1941 г. [опис]

 26. Да просветнат
  15 юни 1941 г. [опис]

 27. Зародиш, дърво и плод
  22 юни 1941 г. [опис]

 28. Три връзки
  6 юли 1941 г. [опис]

 29. Вералах – да даде Господ
  13 юли 1941 г. [опис]

[подробности по изданието]