[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Съгласуване на мислите. Утринни Слова. Десета година (1940–1941). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 450 с.ISBN 954-9589-06-4.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Предпечатна подготовка, компютърен набор: Димитър Зарков.

Коректор: Димитрина Манева.

Графично оформление: Станислав Пухлев.

Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.

[съдържание]