[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Добрият език. Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-09-9.

 1. Добрият език
  25 септември 1938 г. [опис]

 2. Трансформатори на Божествената енергия
  2 октомври 1938 г. [опис]

 3. Любов към всичко
  16 октомври 1938 г. [опис]

 4. Постоянната връзка и единствената мярка
  23 октомври 1938 г. [опис]

 5. Силата на човека
  30 октомври 1938 г. [опис]

 6. Всичко е за добро
  6 ноември 1938 г. [опис]

 7. Горе на планината
  13 ноември 1938 г. [опис]

 8. Една свещена идея
  4 декември 1938 г. [опис]

 9. Вътрешният мир
  11 декември 1938 г. [опис]

 10. Надежда, вяра и любов
  18 декември 1938 г. [опис]

 11. Страдание и радост
  25 декември 1938 г. [опис]

 12. Посрещането на Господа
  8 януари 1939 г. [опис]

 13. Година на работа
  15 януари 1939 г. [опис]

 14. Основното правило
  22 януари 1939 г. [опис]

[подробности по изданието]