[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Важни и належащи неща. Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „Бяло Братство“, 1997. ISBN 954-8091-74-7.

 1. Бъдещото верую
  27 септември 1942 г. [опис]

 2. Важни и належащи неща
  4 октомври 1942 г. [опис]

 3. От любов и обич
  11 октомври 1942 г. [опис]

 4. Да работим с радост
  18 октомври 1942 г. [опис]

 5. Учител мой
  25 октомври 1942 г. [опис]

 6. Да направим човека
  1 ноември 1942 г. [опис]

 7. Новият път
  8 ноември 1942 г. [опис]

 8. Като младия син
  29 ноември 1942 г. [опис]

 9. Отвън дрънкането, отвътре ученето
  6 декември 1942 г. [опис]

 10. Усмихвай се
  13 декември 1942 г. [опис]

 11. Трите изкушения
  20 декември 1942 г. [опис]

 12. Човешка, ангелска и Божествена любов
  27 декември 1942 г. [опис]

 13. Пожелаване
  3 януари 1943 г. [опис]

 14. Вратите на Любовта
  24 януари 1943 г. [опис]

 15. Любов без закон
  31 януари 1943 г. [опис]

 16. Най-сигурното място
  7 февруари 1943 г. [опис]

 17. Пътят на живота
  14 февруари 1943 г. [опис]

[подробности по изданието]