[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Ценната дума. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Ценната дума
  3 февруари 1935 г. [опис]

 2. Отдалечаване и приближаване
  10 февруари 1935 г. [опис]

 3. Път към Любовта
  17 февруари 1935 г. [опис]

 4. Съучастници в благата
  24 февруари 1935 г. [опис]

 5. Насилия под слънцето
  3 март 1935 г. [опис]

 6. Най-голямото изкуство
  10 март 1935 г. [опис]

 7. Добрият живот
  17 март 1935 г. [опис]

 8. Двете добродетели
  24 март 1935 г. [опис]

 9. Придобиване и задържане
  31 март 1935 г. [опис]

 10. Два метода
  7 април 1935 г. [опис]

 11. Естествени прояви на Любовта
  14 април 1935 г. [опис]

 12. Трите степени
  21 април 1935 г. [опис]

 13. Трите врати
  28 април 1935 г. [опис]

 14. Четирите елемента
  5 май 1935 г. [опис]

 15. Правото на Любовта
  12 май 1935 г. [опис]

 16. Възходящият път
  26 май 1935 г. [опис]

 17. Тонът Фа
  2 юни 1935 г. [опис]

 18. Път към разумността
  9 юни 1935 г. [опис]

 19. Плащане на дългове
  16 юни 1935 г. [опис]

 20. Човек и природа
  23 юни 1935 г. [опис]

 21. Начало и край
  30 юни 1935 г. [опис]

 22. Към мене
  7 юли 1935 г. [опис]

 23. Слово и Живот
  14 юли 1935 г. [опис]

 24. Положителни качества
  28 юли 1935 г. [опис]

 25. Божественият план
  8 септември 1935 г. [опис]

 26. Скъпоценното камъче
  15 септември 1935 г. [опис]

[подробности по изданието]