Размишление

2-ра глава от Данаил.

Тази глава е една от най-важните глави в Стария Завет, по съдържание и по смисъл. Тя обхваща една обширна епоха от времето на Вавилонския цар до наши дни. Събитията, които се описват в тази глава, имат отношение към нашето време. Тогава се явили много тълкуватели, но и днес ги има. И днес има гадатели на сънища, които се отличават едни от други по степента на своите дарби. Всеки няма дарба за тълкуване или за предсказване. Във времето на Данаил вавилонският цар сънувал сън, който му избягнал, т.е. изгубил го от паметта си. Той извикал видните тълкуватели в царството си не само да изтълкуват съня му, но и да го възстановят. Днес сънят на царя е възстановен, написан е вече, остава само да се тълкува. След като се явиха всички мъдреци и сънотълкуватели при царя и не можаха да възстановят съня му, дойде най-после и Данаил и рече: „Царю, главата на образа, който видя, бе от чисто злато, гърдите и мишците му от сребро, коремът и бедрата му от мед, коленете му от желязо, нозете му – една част от желязо, а една от кал. Видя после царят, че камък се отсече от планината без ръце и съкруши желязото, медът, калта, среброто и златото“. Днес всички хора искат да знаят какво ще стане със света. Светът представлява образа със златната глава, която царят видя. Но виждате, че един малък камък дойде, разруши целия образ и го хвърли на земята. Значи старата култура, с всички свои предания, останали от деди и прадеди, ще се разруши, нищо няма да остане от нея. Малкият камък, отсечен от планината, ще разруши старата култура и на земята ще остане само онова, което той ще донесе. Това е новото, което трябва да приемете. Това, което пророкът описва, се отнася за сегашното време. Дошло е време и сега е, когато златната глава на света, сребърните му гърди, медните му колена и краката му, направени от желязо и кал, ще се разрушат. Сегашната епоха е преходна. Тя представлява разрушаване на старата култура, възстановяване на Царството Божие и поставяне на нов ред и порядък в света. Страданията, които съвременните хора преживяват, показват, че великият майстор-грънчар ги е хванал в ръцете си като пръст и ги мачка. Където има мачкане, там има и страдания. – „Не може ли без страдания?“ – Не може. За да отидете на едно богато угощение в някой аристократически дом, вие употребявате един–два часа, докато се измиете, облечете, наредите с украшения, а искате събарянето на старото да стане изведнъж, без никакви страдания. Това е невъзможно. Вие искате да дойде Царството Божие на земята, но вашата къща да не пострада, децата и жена ви – също. Не, хванете ли крадеца, ще го заставите да върне всичко, каквото е взел; хванете ли праведния, и от него ще вземете всичко, което е придобил. Крадеца ще съдят за крадените вещи, а праведния, добрия и честния – за всичко, което е събрал. Ще го накарат да отвори хамбара си и да раздава.

Следователно, ако питате не може ли без страдания, без мъчнотии, ще знаете, че това е невъзможно. Невъзможно е да имате пет сетива и да не страдате. Ако сте лишени от сетивата си, вие ще живеете в далечен, непознат за вас свят, поради което няма да страдате. Искате ли такъв живот? Искате ли да живеете в красивия свят, който Бог е създал и да сте лишени от сетивата си? За предпочитане е да имате сетива и да страдате, отколкото да нямате нито едно сетиво и да не страдате. Страданията показват, че човек е на прав път. Ако няма страдания, той е на крив път. Такъв е законът на земята. Мислите ли, че богатият, който е задоволил всичките си желания и не страда, е на прав път?

Като ученици, вие трябва да знаете, че в света съществува план, който постепенно се прилага. Ето защо, нещата не стават според вашите желания и мисли, но по плана, който е определен и начертан. Какви са вашите мисли и желания, това е друг въпрос. Каквито и да са, те не могат да се реализират. Друг план се реализира. Ще кажете, че светът не е оправен. Това е ваше разбиране, вашият свят не е оправен. Дошло е време, обаче, Божественият свят да се прояви. Той е оправен, трябва само да се приложи. Докато се чувства като уд от Божествения организъм, човек ще съдейства за прилагането на Божествения план в света. Няма ли съзнание за това, той ще се отдели от Цялото и ще изсъхне, сам ще подпише смъртната си присъда. И тогава, ако питате защо страда човек, ще знаете, че той се е отделил от Цялото и не изпълнява службата, която му е дадена. За да не страда организмът, отделните удове трябва да изпълняват службата си. Никакво бързане не се позволява в работата. Който яде бързо, без да дъвче храната си, страда от стомах; който не дъвче добре мислите си, страда от главоболие; който не дъвче добре чувствата си, страда от сърце. – Какво трябва да правите, за да не страдате от главоболие, от сърце и от стомах? – Ще ядете малко и добре ще дъвчете храната си. И тъй, ако ви поканят на гости и ви дадат повече, отколкото можете да изядете, не яжте; ако ви дадат по-малко, пак не яжте. Ако ви дадат, колкото можете да изядете, но отделите една част настрана, ще ви бият. Каквато храна и да ядете – физическа, умствена или сърдечна, приемайте я със съзнание и с любов, сдъвквайте я добре и след това благодарете на Онзи, Който ви я е дал.

Често хората изпадат в положението на сънотълкуватели и когато се намерят в трудно положение, искат Бог да им помогне. Набедили едного, че бил добър гадател, и в скоро време започнали да се стичат около него хора, да им гадае. Дошъл един човек при него и му казал: „Разгадай нещо от моя живот. Ако ми кажеш нещо вярно, ще ти благодаря. Ако нищо не ми кажеш, ще бъдеш осъден“. Гадателят започнал да се моли пред образа на Христос, да му се притече на помощ. Както се молил, той видял, че иконата на Христос започнала да се движи. Христос махал с ръката си на една и на друга страна. Гадателят използвал това видение и казал на посетителя: „Христос ми откри, че ти си нервен, сприхав, затова често биеш жена си. За да не ти се случи някакво нещастие, трябва да се въздържаш, да не биеш никого“. От този момент ръката на Христос започнала да открива много неща на гадателя и той се прочул още повече. Всички хора са дошли на земята да живеят, да придобият нещо. В това отношение животът е търговско предприятие, всеки се стреми да печели, колкото може повече. На земята човек може да живее най-много 120 години. Каквото може да направи, трябва да го свърши до това време. След изтичане на определения срок невидимият свят изпраща до човека комисия, която го предупреждава да ликвидира със сметките си, за да замине свободно на онзи свят. Някога човек заминава без предупреждение: комисията слиза на земята и го задига. Казват, че еди-кой си човек умрял. Не е умрял той, но ликвидирал със сметките си, т.е. дал отчет за работата, която свършил на земята. Значи смъртта представлява ликвидиране с живота на земята и заминаване за духовния свят.

Красив е земният живот, красив е и духовният. Който разбира законите на живота, той е доволен от положението си. Той знае, че като живее, ще образува правилни връзки с хората. Това става, когато човек схване момента за образуването на известна връзка. За пример, видите ли, че някой човек е гладен или жаден, притечете му се веднага на помощ. Не чакайте да му донесат от няколко места хляб и вода, че тогава и вие да му помогнете. При това положение вие сте излишен. Като види, че му носите хляб и вода, той ще ви каже: „Нямам нужда вече“. Значи Любовта е път, по който се образуват правилни връзки между разумните същества. Същевременно Любовта е път за образуване на съвършени връзки между две разумни души. Искате ли да направите връзка с някой ангел или с Бога, ще вървите по пътя на Любовта. Друга връзка освен Любовта не съществува. – „Не може ли да правим връзки по пътя на доброто?“ – Не може. – „По пътя на знанието?“ – Не може. Единственият закон, чрез който човек може да направи чиста, правилна връзка, е Любовта. Любовта пък води към живота. Следователно чрез Любовта човек влиза в живота. Ако искате Бог да се интересува от вас, направете връзка с Него чрез Любовта. – Защо трябва да се обичаме? – За да се свържем с живота. Любовта е път за образуване на връзки, а връзките – условия за проява на живота. Ако връзките стават без участието на Любовта, животът не се проявява правилно.

Мнозина се запитват защо животът им е объркан. Отговорът на този въпрос ще намерите в далечното минало, даден от Данаил. Сегашният свят се намира в краката на образа, който Новуходоносор сънувал. Камъче пада и разрушава този образ от главата до краката. Следователно камъчето засяга и сегашния свят, който започва да се руши, за да дойде Царството Божие на земята. Царството Божие идва и се налага на всички хора, както слънцето се налага със своята светлина и топлина. Дали го желаят хората или не, то не иска да знае. Слънцето изгрява и обхваща с лъчите си цялата земя. Спиш ли или си буден, слънцето ще дойде. То ще те намери и в леглото, и на нивата. По-добре е да те намери на нивата, отколкото в леглото. Които са на нивата и очакват първите слънчеви лъчи, те имат бъдеще. Те са житните зрънца, посети на нивата от трудолюбивия и ранобуден земеделец. Когато Божественото Слънце изгрява, бъдете на нивите си, за да възприемете първите му лъчи. Един французин прекарал няколко години в колониите, където забогатял. Понеже нямал намерение да се жени, решил да се върне във Франция, а оттам да направи обиколка по света. Той имал двама братовчеда: единият – богат, а другият – сиромах. Първо посетил богатия си братовчед и му казал: „Мога ли да остана при тебе? Обърках сметките си, нямам нищо в ръцете си“. – „Остани между нас за известно време, ще видим как ще върви.“ След един месец братовчедът казал на госта: „Слушай, братко, жена ми и децата имат нужда от бани, от добри условия, нямаме място за тебе. Виж къде може да се настаниш за по-дълго време, тук не може“. Той отишъл при втория си братовчед и разказал положението си. – „Остани между нас и не се безпокой. Както минаваме всички, така ще минеш и ти.“ Гостът останал при втория си братовчед и благодарил за приема. Така се минали две години. Един ден той открил истинското си положение, казал на братовчеда си, че не е беден, както се представил. – „Аз съм милионер, но исках да изпитам сърцата ви“, казал той. Тогава първият братовчед отишъл при богатия гост и му казал: „Ако искаш, можеш да дойдеш при нас“. – „Късно си дошъл“, отговорил милионерът и затворил вратата.

Всички хора искат да влязат в Царството Божие. На едни от тях ще се каже: „Влезте вътре, вратата е отворена за вас“. На други ще се каже: „Късно сте дошли, вратата е вече затворена“. Сега хората се изпитват, да се разбере кой за къде е. Всеки ще бъде подложен на приемен изпит, за да мине в по-горно училище на живота. Който издържи изпита, ще мине в по-горна област на живота; който не го издържи, ще остане да повтаря. – „Не може ли без изпити?“ – Не може, законът на земята е такъв. Който държи изпит, ще се определи в коя област да влезе и ще се ползва от благоприятните условия на живота. Щете, не щете, всички ще бъдете поставени на изпит, за да се реализира великият Божествен план. Бъдете разумни, да съдействате на този план, за да се ползвате от благата, които той носи в себе си.

Помнете: Идва камъчето, което ще разруши вашите идеали, на които главата е от злато, гърдите – от сребро, а краката – от желязо и кал. – „Трябва ли да се рушат идеалите ни?“ – Трябва. Те са направени от метали, които не издържат на огъня, който идва в света. Каменната и метална статуя ще изгори и ще изчезне. Не съжалявайте за нея, тя не представлява живия човек. Живият човек ще остане, за да влезе в Царството Божие. Вечните идеали никога не се разрушават.

Идва време, когато идеалите на хората ще се изпитат. Трябва да остане само вечното, което устоява на всякакъв огън. Ако разчитате на богатството, на красотата и на силата си, като на идеали в живота, и те ще се разрушат. Старото ще изгори и ще се замести с ново. С други думи казано: Човешкото ще се разруши и вместо него ще дойде Божественото. Човешкият порядък ще се замести с Божествения. – „Как ще стане това?“ – Чрез големи страдания. Без страдания може да живее само Цялото. Частите, обаче, ще страдат, ще се мъчат, докато се приготвят за новите условия, за влизането им в Царството Божие.

Христос казва: „Ако не се отречете от себе си, не можете да бъдете мои ученици“. Самоотричането подразбира връзка с Христос. Който се свърже с Христос, той може да понася скърбите и страданията с радост. Той става носител на новите идеи. Той е готов вече за Царството Божие, което идва на земята. Царството Божие е камъчето, което разрушава образа на света. То идва чрез Любовта и Истината, чрез живота, знанието и свободата.

„Който не се отрече от себе си, не може да ме последва.“ Да се самоотрече човек, това значи да даде ход на Божественото в себе си, да го постави над човешкото. Може ли да направи това, човек понася вече страданията с радост и гледа на тях като на неразбрани радости.

Сега и на вас казвам: Радвайте се, когато страдате, за да станете граждани на Царството Божие.

Проявеният Дух в Любовта, проявеният Дух в Мъдростта, проявеният Дух в Истината носи всичките блага на живота, на Единния, Вечния Бог, извор на всички блага, в Когото всичко се обединява.

Утринно Слово от Учителя, държано на 8 септември 1935 г., София, Изгрев.