[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Ценната дума. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Ценната дума. Утринни Слова. Година IV (1934–1935). Том II. София, 1941.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]