[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Той създава. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Той създава
  27 септември 1936 г. [опис]

 2. Важността на черния дроб
  4 октомври 1936 г. [опис]

 3. Реалното в Любовта
  11 октомври 1936 г. [опис]

 4. Шестото чувство
  18 октомври 1936 г. [опис]

 5. Реалността в живота
  3 януари 1937 г. [опис]

 6. Божествената храна
  10 януари 1937 г. [опис]

 7. Учение и служение
  17 януари 1937 г. [опис]

 8. Конкретното в Любовта
  24 януари 1937 г. [опис]

 9. Великодушие и целомъдрие
  31 януари 1937 г. [опис]

 10. Първият и последният
  7 февруари 1937 г. [опис]

 11. Конкурсен изпит
  14 февруари 1937 г. [опис]

 12. Ликвидиране и прилагане
  21 февруари 1937 г. [опис]

 13. Три необходими неща
  28 февруари 1937 г. [опис]

 14. Обмяна в Божественото
  7 март 1937 г. [опис]

 15. Приложение на вярата, любовта и надеждата
  14 март 1937 г. [опис]

[подробности по изданието]