[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Той създава. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Той създава. Утринни Слова. Година VI (1936–1937). Том I. София, 1947.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]