[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Изпитът на Любовта. Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том II. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 304 с. ISBN 954-9589-08-8.

 1. Изпитът на Любовта
  29 януари 1939 г. [опис]

 2. Пътят на светиите
  5 февруари 1939 г. [опис]

 3. Качества на силния човек
  12 февруари 1939 г. [опис]

 4. Благо и блаженство
  19 февруари 1939 г. [опис]

 5. Зрелостният изпит
  5 март 1939 г. [опис]

 6. Радостта
  12 март 1939 г. [опис]

 7. Божественият параход и станцията „Благовещение“
  19 март 1939 г. [опис]

 8. Елате да разсъждаваме
  26 март 1939 г. [опис]

 9. Трите пътища
  2 април 1939 г. [опис]

 10. Двете благодарности
  16 април 1939 г. [опис]

 11. Естествената среда на човешката душа
  23 април 1939 г. [опис]

 12. Качества на Любовта
  7 май 1939 г. [опис]

 13. Ценността на вашата душа
  14 май 1939 г. [опис]

 14. Силата на човека
  21 май 1939 г. [опис]

 15. Ученикът
  4 юни 1939 г. [опис]

 16. Пред новата епоха
  11 юни 1939 г. [опис]

 17. Знаменосци на Любовта
  18 юни 1939 г. [опис]

 18. Стари и нови светии
  25 юни 1939 г. [опис]

 19. Новата любов
  2 юли 1939 г. [опис]

 20. Самоотричане
  9 юли 1939 г. [опис]

 21. Слугиня на Божествената Любов
  3 септември 1939 г. [опис]

 22. Eдинствен цяр
  10 септември 1939 г. [опис]

[подробности по изданието]