[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Абсолютната Истина. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Абсолютната Истина
  21 септември 1930 г. [опис]

 2. Вътрешна свобода
  28 септември 1930 г. [опис]

 3. Божествени състояния
  9 ноември 1930 г. [опис]

 4. Важността на размишлението
  7 декември 1930 г. [опис]

 5. Здрава основа
  4 януари 1931 г. [опис]

 6. Отношение към Бога
  1 февруари 1931 г. [опис]

 7. Първичната храна
  1 март 1931 г. [опис]

 8. Истински поклонници
  29 март 1931 г. [опис]

 9. Път на вътрешно разбиране
  26 април 1931 г. [опис]

 10. Здрави слуги и здрави господари
  24 май 1931 г. [опис]

 11. Мистично разбиране
  21 юни 1931 г. [опис]

 12. Обич и знание
  8 май 1932 г. [опис]

 13. Двете страни на света
  22 май 1932 г. [опис]

 14. Постоянна благодарност
  29 май 1932 г. [опис]

 15. Малкото добро и малкото зло
  19 юни 1932 г. [опис]

 16. Добрата воля Божия
  26 юни 1932 г. [опис]

[подробности по изданието]