[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Абсолютната Истина. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Абсолютната Истина. Утринни Слова. Година I (1930–1932). София, 1949.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]