[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Последното добро. Утринни слова (1941–1942). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1997. ISBN 954-9589-01-3.

 1. Последното добро
  5 октомври 1941 г. [опис]

 2. Зелен и узрял
  19 октомври 1941 г. [опис]

 3. Постоянна благодарност
  26 октомври 1941 г. [опис]

 4. Трите неща
  2 ноември 1941 г. [опис]

 5. Божественият и човешкият порядък
  9 ноември 1941 г. [опис]

 6. Да обичаш и да те обичат
  16 ноември 1941 г. [опис]

 7. Трите качества на тона
  7 декември 1941 г. [опис]

 8. С малкото
  4 януари 1942 г. [опис]

 9. Единствената врата
  11 януари 1942 г. [опис]

 10. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината
  18 януари 1942 г. [опис]

 11. Единственият път
  25 януари 1942 г. [опис]

 12. Характерът и тялото
  15 февруари 1942 г. [опис]

 13. Най-лесното
  8 март 1942 г. [опис]

 14. Видове женитби
  29 март 1942 г. [опис]

[подробности по изданието]