[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Обичайте и радвайте се. Утринни Слова. Година IX (1939–1940). Том II. Първо издание. София, Издателство „Бяло Братство“, 1997. ISBN 954-8091-71-2

 1. Обичайте и радвайте се!
  25 февруари 1940 г. [опис]

 2. Нови пътища
  3 март 1940 г. [опис]

 3. Трите обещания
  10 март 1940 г. [опис]

 4. Великото благо
  24 март 1940 г. [опис]

 5. Светлина, топлина, сила
  31 март 1940 г. [опис]

 6. Майката на съвършенството
  14 април 1940 г. [опис]

 7. Божията мисъл
  21 април 1940 г. [опис]

 8. Както ме е Отец въздигнал
  28 април 1940 г. [опис]

 9. Най-малката погрешка и най-малкото добро
  5 май 1940 г. [опис]

 10. Здравословно гледище
  12 май 1940 г. [опис]

 11. Четири неща
  2 юни 1940 г. [опис]

 12. Нови и стари неща
  9 юни 1940 г. [опис]

 13. Свещено чувство
  16 юни 1940 г. [опис]

 14. Търпението
  23 юни 1940 г. [опис]

 15. Първата запалка
  30 юни 1940 г. [опис]

 16. Комедия, драма, трагедия
  7 юли 1940 г. [опис]

 17. Съвършенство във възприемането и даването
  14 юли 1940 г. [опис]

[подробности по изданието]