[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Устойчиви величини. Утринни Слова. Година V (1935–1936). Том II. София, 1943.

 1. Непроменливи величини
  19 януари 1936 г. [опис]

 2. Слуги на Доброто
  26 януари 1936 г. [опис]

 3. Силният огън
  16 февруари 1936 г. [опис]

 4. Ще се похваля. Божественото начало
  23 февруари 1936 г. [опис]

 5. Познат от Бога
  1 март 1936 г. [опис]

 6. Абсолютна справедливост
  8 март 1936 г. [опис]

 7. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод
  15 март 1936 г. [опис]

 8. Което Бог е съчетал
  22 март 1936 г. [опис]

 9. Да се възприеме Словото
  29 март 1936 г. [опис]

 10. Двете фази в пътя на ученика
  5 април 1936 г. [опис]

 11. Божествената връзка
  12 април 1936 г. [опис]

 12. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва
  19 април 1936 г. [опис]

 13. Правата мисъл, чувство и говор
  26 април 1936 г. [опис]

 14. Четирите качества
  3 май 1936 г. [опис]

 15. Слепороденият човек
  6 септември 1936 г. [опис]

 16. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка
  13 септември 1936 г. [опис]

 17. За Слава Божия
  20 септември 1936 г. [опис]

[подробности по изданието]