[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Устойчиви величини. Утринни Слова. Година V (1935–1936). Том II. София, 1943.

[съдържание]