[Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Азъ го създадохъ. Утринни Слова (1936–1937). Първо издание. Стара Загора, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 512 с. ISBN 954-9589-72-2.

 1. Аз го създадох
  27 септември 1936 г. [опис]

 2. Важността на черния дроб
  4 октомври 1936 г. [опис]

 3. Реалните неща в Любовта
  11 октомври 1936 г. [опис]

 4. Вярата и Любовта
  18 октомври 1936 г. [опис]

 5. Реалността в живота! Качествата на мъжът и на жената. Доброто мислене, и доброто обличане и готвене
  3 януари 1937 г. [опис]

 6. Божествената храна
  10 януари 1937 г. [опис]

 7. Учение и служене на Бога
  17 януари 1937 г. [опис]

 8. Конкретното в Любовта
  24 януари 1937 г. [опис]

 9. Великодушие и Целомъдрие. Мекота
  31 януари 1937 г. [опис]

 10. Първият и последният
  7 февруари 1937 г. [опис]

 11. Конкурсният изпит
  14 февруари 1937 г. [опис]

 12. Ликвидация със стария живот и приложение на новия
  21 февруари 1937 г. [опис]

 13. Три неща са потребни
  28 февруари 1937 г. [опис]

 14. Обмяна в Божественото
  7 март 1937 г. [опис]

 15. Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота
  14 март 1937 г. [опис]

 16. Три фази има
  21 март 1937 г. [опис]

 17. Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!
  28 март 1937 г. [опис]

 18. Степените на Любовта
  4 април 1937 г. [опис]

 19. Двамата сина
  11 април 1937 г. [опис]

 20. Благост и Истина
  18 април 1937 г. [опис]

 21. Първата дума
  25 април 1937 г. [опис]

 22. Както Бог мисли и прави
  2 май 1937 г. [опис]

 23. Единият и многото
  9 май 1937 г. [опис]

 24. Първото място
  16 май 1937 г. [опис]

 25. Новото в небето. Страданието
  23 май 1937 г. [опис]

 26. Уповай на Божественото
  30 май 1937 г. [опис]

 27. Самораждане. Раждане на Истината
  6 юни 1937 г. [опис]

 28. Проводници на неговата Любов
  13 юни 1937 г. [опис]

 29. Особената черта на човека
  20 юни 1937 г. [опис]

 30. Вътрешен и външен живот
  27 юни 1937 г. [опис]

 31. Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото
  4 юли 1937 г. [опис]

 32. Вътрешна обхода
  29 август 1937 г. [опис]

 33. Силен в света
  5 септември 1937 г. [опис]

 34. Религиозни хора
  12 септември 1937 г. [опис]

 35. Приравняване и Любов
  19 септември 1937 г. [опис]

[подробности по изданието]