[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Трите родословия. Утринни Слова (1935–1936). Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 592 с. ISBN 954-9589-41-2.

 1. Трите родословия. Моето верую. Новото верую
  22 септември 1935 г. [опис]

 2. Буря голяма. Горделивият и тщеславният
  29 септември 1935 г. [опис]

 3. Двата порядъка
  6 октомври 1935 г. [опис]

 4. Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение).
  13 октомври 1935 г. [опис]

 5. Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране
  20 октомври 1935 г. [опис]

 6. Приложението като източник на знанието
  27 октомври 1935 г. [опис]

 7. Герои
  3 ноември 1935 г. [опис]

 8. Свещеният огън
  10 ноември 1935 г. [опис]

 9. Вътрешният закон
  17 ноември 1935 г. [опис]

 10. Бъди доволен
  24 ноември 1935 г. [опис]

 11. Огънят на пречистването. Едно добро
  1 декември 1935 г. [опис]

 12. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги
  8 декември 1935 г. [опис]

 13. По новия начин. Коприненият конец
  15 декември 1935 г. [опис]

 14. Котелът и торбата. „Което имам“
  22 декември 1935 г. [опис]

 15. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта
  29 декември 1935 г. [опис]

 16. Знайният Бог
  5 януари 1936 г. [опис]

 17. Топлината на Любовта
  12 януари 1936 г. [опис]

 18. Непроменливи величини
  19 януари 1936 г. [опис]

 19. Слуги на Доброто
  26 януари 1936 г. [опис]

 20. Силният огън
  16 февруари 1936 г. [опис]

 21. Ще се похваля. Божественото начало
  23 февруари 1936 г. [опис]

 22. Познат от Бога
  1 март 1936 г. [опис]

 23. Абсолютна справедливост
  8 март 1936 г. [опис]

 24. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод
  15 март 1936 г. [опис]

 25. Което Бог е съчетал
  22 март 1936 г. [опис]

 26. Да се възприеме Словото
  29 март 1936 г. [опис]

 27. Двете фази в пътя на ученика
  5 април 1936 г. [опис]

 28. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати
  12 април 1936 г. [опис]

 29. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва
  19 април 1936 г. [опис]

 30. Правата мисъл, чувство и говор
  26 април 1936 г. [опис]

 31. Четирите качества
  3 май 1936 г. [опис]

 32. Слепороденият човек
  6 септември 1936 г. [опис]

 33. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка
  13 септември 1936 г. [опис]

 34. За Слава Божия
  20 септември 1936 г. [опис]

[подробности по изданието]