[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Близо и далеч. Утринни Слова. Единадесета година (1941–1942). Том II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1997. 216 с. ISBN 954-9589-02-1 (т.2).

 1. Близо и далеч
  5 април 1942 г. [опис]

 2. Трите положения
  12 април 1942 г. [опис]

 3. Най-малката и най-голямата любов
  19 април 1942 г. [опис]

 4. Радости и страдания
  26 април 1942 г. [опис]

 5. Животът за любовта
  3 май 1942 г. [опис]

 6. Без сол
  10 май 1942 г. [опис]

 7. Новото в света
  17 май 1942 г. [опис]

 8. Любов, вяра и надежда
  24 май 1942 г. [опис]

 9. Добрият път
  7 юни 1942 г. [опис]

 10. Слаби и силни
  5 юли 1942 г. [опис]

 11. Трите чаши
  12 юли 1942 г. [опис]

 12. Единствената нишка
  19 юли 1942 г. [опис]

 13. Добро, справедливост, разумност
  26 юли 1942 г. [опис]

 14. Любов и обич
  9 август 1942 г. [опис]

 15. Божиите блага
  16 август 1942 г. [опис]

[подробности по изданието]