[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Реалности и сенки. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Реалности и сенки
  11 март 1931 г. [опис]

 2. Закон на числата
  18 март 1931 г. [опис]

 3. Основна мисъл
  25 март 1931 г. [опис]

 4. Смяна на силите
  1 април 1931 г. [опис]

 5. Събиране и изваждане
  8 април 1931 г. [опис]

 6. Специфична работа
  15 април 1931 г. [опис]

 7. Възстановяване
  22 април 1931 г. [опис]

 8. Хикс, игрек и зет
  29 април 1931 г. [опис]

 9. Правата посока
  6 май 1931 г. [опис]

 10. Свещеният трепет
  13 май 1931 г. [опис]

 11. Музикални прояви
  20 май 1931 г. [опис]

 12. Разбрани неща
  27 май 1931 г. [опис]

 13. Съществено и несъществено
  3 юни 1931 г. [опис]

 14. Свобода на съзнанието
  17 юни 1931 г. [опис]

 15. Музикален живот
  21 юни 1931 г. [опис]

 16. Осмисляне на живота
  24 юни 1931 г. [опис]

[подробности по изданието]