1. Трите живота (Общ окултен клас. I школна година (1922). Кърджали, 1999)
  23 беседи от 24 февруари 1922 г. до 3 август 1922 г.

 2. Окултна хигиена
  1 беседа на 8 юни 1922 г.

 3. Окултни лекции (София, 1998)
  36 беседи от 1 октомври 1922 г. до 12 юли 1923 г.

 4. Високият идеал (София, 1998)
  38 беседи от 11 септември 1923 г. до 10 септември 1924 г.

 5. Абсолютна справедливост (Общъ окултенъ класъ. IV година (1924–1925). София, 2002)
  36 беседи от 15 октомври 1924 г. до 12 август 1925 г.

 6. Абсолютна справедливост (София, 1998)
  1 беседа на 21 януари 1925 г.

 7. Козативни сили (Общ окултен клас. Година V (1925–1926). Том I. София, 1930)
  11 беседи от 18 ноември 1925 г. до 3 февруари 1926 г.

 8. Светлина на мисълта (София, 1998)
  10 беседи от 10 февруари 1926 г. до 28 април 1926 г.

 9. Условия за разумния човек (Общ окултен клас. Година V (1925–1926). Том III. София, 1930)
  10 беседи от 5 май 1926 г. до 14 юли 1926 г.

 10. Простите истини (Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1933)
  12 беседи от 22 септември 1926 г. до 8 декември 1926 г.

 11. Неразрешеното (Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том II. София, 1933)
  10 беседи от 15 декември 1926 г. до 23 февруари 1927 г.

 12. Възможни постижения (София, 1998)
  10 беседи от 2 март 1927 г. до 4 май 1927 г.

 13. Четирите кръга (Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том IV. София, 1934)
  11 беседи от 11 май 1927 г. до 20 юли 1927 г.

 14. Великото и красивото (Общ окултен клас. Година VII (1927–1928). Том I. София, 1935)
  12 беседи от 25 август 1927 г. до 11 януари 1928 г.

 15. Двамата бакали (Общ окултен клас. Лекции от VII, VIII и IX година (1928–1930). София, 2005)
  18 беседи от 18 януари 1928 г. до 12 март 1930 г.

 16. Малки и големи придобивки (Общ окултен клас. Година VII (1927–1928). Том II. София, 1936)
  14 беседи от 18 януари 1928 г. до 25 април 1928 г.

 17. Добри и лоши условия (София, 1998)
  11 беседи от 2 май 1928 г. до 1 август 1928 г.

 18. Ключът на живота (София, 1998)
  12 беседи от 22 август 1928 г. до 7 ноември 1928 г.

 19. Смени в природата (Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том II. София, 1938)
  14 беседи от 14 ноември 1928 г. до 13 февруари 1929 г.

 20. Форми в природата (Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том III. София, 1938)
  14 беседи от 20 февруари 1929 г. до 22 май 1929 г.

 21. Определени движения (Общ окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том IV. София, 1938)
  12 беседи от 29 май 1929 г. до 21 август 1929 г.

 22. Естествен ред на нещата (Общ окултен клас. Година IX (1929–1930). Том I. София, 1939)
  17 беседи от 28 август 1929 г. до 18 декември 1929 г.

 23. Степени на съзнанието (София, 1998)
  17 беседи от 25 декември 1929 г. до 16 април 1930 г.

 24. Доброто оръжие (Общ окултен клас. Година IX (1929–1930). Том III. София, 1939)
  17 беседи от 23 април 1930 г. до 13 август 1930 г.

 25. Божият глас (София, 1998)
  14 беседи от 27 август 1930 г. до 26 ноември 1930 г.

 26. Просветено съзнание (Общ окултен клас. Година X (1930–1931). Том II. София, 1940)
  14 беседи от 3 декември 1930 г. до 4 март 1931 г.

 27. Реалности и сенки (София, 1998)
  16 беседи от 11 март 1931 г. до 24 юни 1931 г.

 28. Събуди се (Общ окултен клас. Единадесета година (1931–1932). София, 2005)
  38 беседи от 30 септември 1931 г. до 7 септември 1932 г.

 29. Събуждане (София, 1998)
  14 беседи от 30 септември 1931 г. до 6 януари 1932 г.

 30. Законът и Любовта (Общ окултен клас. Година XI (1931–1932). Том II. София, 1946)
  9 беседи от 13 януари 1932 г. до 9 март 1932 г.

 31. Начало на Мъдростта (София, 1998)
  17 беседи от 16 март 1932 г. до 14 септември 1932 г.

 32. Новата мисъл (Общ окултен клас. Година XII (1932–1933). Том I. София, 1947)
  15 беседи от 21 септември 1932 г. до 28 декември 1932 г.

 33. Работа на природата (София, 1998)
  16 беседи от 4 януари 1933 г. до 19 април 1933 г.

 34. Трите посоки (Общ окултен клас. Година XII (1932–1933). Том III. София, 1948)
  16 беседи от 26 април 1933 г. до 9 август 1933 г.

 35. Вечният порядък (Общ окултен клас. Година XIII (1933–1934). София, 1999)
  49 беседи от 27 септември 1933 г. до 19 септември 1934 г.

 36. Вечният порядък (София, 1998)
  8 беседи от 12 януари 1934 г. до 23 май 1934 г.

 37. Ако говоря (Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том I. София, 2003)
  21 беседи от 26 септември 1934 г. до 20 февруари 1935 г.

 38. Ако говоря (Общ окултен клас. Четиринадесета година (1934–1935). Том II. София, 2003)
  21 беседи от 27 февруари 1935 г. до 18 септември 1935 г.

 39. Към извора (Общ окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. София, 2002)
  18 беседи от 25 септември 1935 г. до 22 януари 1936 г.

 40. Петте врати (Общ окултен клас. XV година (1935–1936). Том II. София, 2002)
  21 беседи от 22 януари 1936 г. до 16 септември 1936 г.

 41. Запалена свещ (Общ окултен клас. XVI година (1936–1937). София, 1999)
  40 беседи от 23 септември 1936 г. до 15 септември 1937 г.

 42. Божественият импулс (Общ окултен клас. XVII година (1937–1938). София, 1999)
  41 беседи от 22 септември 1937 г. до 21 септември 1938 г.

 43. Славата Божия, царството Божие и волята Божия (Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том I. София, 1998)
  21 беседи от 28 септември 1938 г. до 22 февруари 1939 г.

 44. Силата на мисълта (Общ окултен клас. Година XVIII (1938–1939). Том II. София, 1998)
  21 беседи от 8 март 1939 г. до 20 септември 1939 г.

 45. Единственото богатство (Общ окултен клас. XIX година (1939–1940). Том I (лекции 1–23). София, 1999)
  23 беседи от 27 септември 1939 г. до 6 март 1940 г.

 46. Наука за живота (Общ окултен клас. XIX година (1939–1940). Том II (лекции 24–48). София, 1999)
  25 беседи от 13 март 1940 г. до 18 септември 1940 г.

 47. Всекий дѣнь по една добра мисъль (Общ окултен клас. Година XX (1940–1941). Том I. София, 1997)
  17 беседи от 25 септември 1940 г. до 29 януари 1941 г.

 48. Правъ пѫть (Окултни лекции. Общъ окултенъ класъ. XX година (1940–1941). Томъ II. София, 1998)
  22 беседи от 5 февруари 1941 г. до 9 юли 1941 г.

 49. Буден ум и будно сърце (Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том I. София, 1999)
  21 беседи от 1 октомври 1941 г. до 18 февруари 1942 г.

 50. Великата възможност (Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том II (лекции 22–43). София, 1999)
  22 беседи от 25 февруари 1942 г. до 2 септември 1942 г.

 51. Факти, закони, принципи (Общ окултен клас. Година XXII (1942–1943). Том I. София, 2002)
  22 беседи от 23 септември 1942 г. до 17 февруари 1943 г.

 52. Факти, закони, принципи (Общ окултен клас. Година XXII (1942–1943). Том II. София, 2002)
  24 беседи от 24 февруари 1943 г. до 11 август 1943 г.

 53. Новият светилник (Общ окултен клас. Година XXIII (1943–1944). София, 1946)
  14 беседи от 6 октомври 1943 г. до 5 януари 1944 г.