[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Простите истини. Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1933.

 1. Отношение на простите истини към човека
  22 септември 1926 г. [опис]

 2. Стремеж към съвършенство
  29 септември 1926 г. [опис]

 3. Двата полюса
  6 октомври 1926 г. [опис]

 4. Свободно движение
  13 октомври 1926 г. [опис]

 5. Най-голямото веселие и най-малката радост
  20 октомври 1926 г. [опис]

 6. Устойчиви съединения
  27 октомври 1926 г. [опис]

 7. Човешкият дух
  3 ноември 1926 г. [опис]

 8. Доброто сърце
  10 ноември 1926 г. [опис]

 9. Устой на съзнанието
  17 ноември 1926 г. [опис]

 10. Любов – колективност
  24 ноември 1926 г. [опис]

 11. Говор и пение
  1 декември 1926 г. [опис]

 12. Последната постъпка
  8 декември 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]