[Преписана:] Дуно, Беинса. Абсолютна справедливость. Общъ окултенъ класъ. IV година (1924–1925). Второ издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 544 с. ISBN 954-9589-68-4.

 1. Абсолютна справедливост
  15 октомври 1924 г. [опис]

 2. Добрата постъпка
  22 октомври 1924 г. [опис]

 3. Темпераментите
  29 октомври 1924 г. [опис]

 4. Връзки в геометрическите форми
  5 ноември 1924 г. [опис]

 5. Забравените неща
  12 ноември 1924 г. [опис]

 6. Несъизмеримите неща
  19 ноември 1924 г. [опис]

 7. Пелените на живота. Радости и скърби
  26 ноември 1924 г. [опис]

 8. Закон на равенство
  3 декември 1924 г. [опис]

 9. Неразбраното
  10 декември 1924 г. [опис]

 10. Хармонична деятелност
  17 декември 1924 г. [опис]

 11. Както природата пише
  24 декември 1924 г. [опис]

 12. Малката радост
  31 декември 1924 г. [опис]

 13. Проекции
  7 януари 1925 г. [опис]

 14. Положителни и отрицателни състояния на живота
  14 януари 1925 г. [опис]

 15. Значение на изслушването
  21 януари 1925 г. [опис]

 16. Правилно пение
  28 януари 1925 г. [опис]

 17. Отворената и затворената чаша
  4 февруари 1925 г. [опис]

 18. Продължаване на живота
  11 февруари 1925 г. [опис]

 19. Причини за противоречия
  18 февруари 1925 г. [опис]

 20. Отличителните черти на човешката интелигентност
  25 февруари 1925 г. [опис]

 21. Истинско служене
  4 март 1925 г. [опис]

 22. Равностранният триъгълник
  11 март 1925 г. [опис]

 23. Фазите на живота
  18 март 1925 г. [опис]

 24. Придатъците на разумния живот
  25 март 1925 г. [опис]

 25. Израз
  1 април 1925 г. [опис]

 26. Отмерените прояви
  8 април 1925 г. [опис]

 27. Закон на съотношения
  15 април 1925 г. [опис]

 28. Успоредните линии
  17 юни 1925 г. [опис]

 29. Най-малкото чувство
  24 юни 1925 г. [опис]

 30. Земята се върти. Стремеж на душата
  1 юли 1925 г. [опис]

 31. Теория и практика
  8 юли 1925 г. [опис]

 32. Силовите линии на доброто и злото
  15 юли 1925 г. [опис]

 33. Несъвместими отношения
  22 юли 1925 г. [опис]

 34. Съвместими отношения
  29 юли 1925 г. [опис]

 35. Разумни наблюдения
  5 август 1925 г. [опис]

 36. Малкото добро и малкото зло
  12 август 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]