[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Великото и красивото. Общ окултен клас. Година VII (1927–1928). Том I. София, 1935.

 1. Великото и красивото
  25 август 1927 г. [опис]

 2. Малките резултати
  31 август 1927 г. [опис]

 3. Космически възприятия
  9 ноември 1927 г. [опис]

 4. Превръщане на киселините
  16 ноември 1927 г. [опис]

 5. Свещ, която не гасне
  23 ноември 1927 г. [опис]

 6. Вероятности и възможности
  30 ноември 1927 г. [опис]

 7. Вечно обновяване
  7 декември 1927 г. [опис]

 8. Време и вечност
  14 декември 1927 г. [опис]

 9. Благото на човека
  21 декември 1927 г. [опис]

 10. Кръгове на съзнанието
  28 декември 1927 г. [опис]

 11. Форми на съзнанието
  4 януари 1928 г. [опис]

 12. Нови възгледи и методи
  11 януари 1928 г. [опис]

[подробности по изданието]