[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Великото и красивото. Общ окултен клас. Година VII (1927–1928). Том I. София, 1935.

[съдържание]