[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Събуди се. Общ окултен клас. Единадесета година (1931–1932). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 796 с. ISBN 954-9589-93-5.

 1. Събуди се
  30 септември 1931 г. [опис]

 2. Оставената торба
  7 октомври 1931 г. [опис]

 3. Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух
  14 октомври 1931 г. [опис]

 4. Разбраните скърби
  21 октомври 1931 г. [опис]

 5. Правилният тон
  4 ноември 1931 г. [опис]

 6. Полюси на доброто и злото. (Двоен дял)
  11 ноември 1931 г. [опис]

 7. Животът като математически действия
  18 ноември 1931 г. [опис]

 8. Разтоварване на съзнанието
  25 ноември 1931 г. [опис]

 9. Непреодолимо желание
  9 декември 1931 г. [опис]

 10. Правилен живот
  16 декември 1931 г. [опис]

 11. Сила, живот и здраве
  23 декември 1931 г. [опис]

 12. Истинско познаване
  30 декември 1931 г. [опис]

 13. Граници в живота
  6 януари 1932 г. [опис]

 14. Противоположности на живота
  13 януари 1932 г. [опис]

 15. Раждане и растене
  20 януари 1932 г. [опис]

 16. Двете отверстия
  27 януари 1932 г. [опис]

 17. Двете лица на реалността
  3 февруари 1932 г. [опис]

 18. Любов на безсмъртието
  10 февруари 1932 г. [опис]

 19. Доброто разположение
  17 февруари 1932 г. [опис]

 20. Трите пътя
  24 февруари 1932 г. [опис]

 21. Физическият и Божествения живот
  2 март 1932 г. [опис]

 22. Ми бемол и фа диез
  9 март 1932 г. [опис]

 23. Две състояния
  16 март 1932 г. [опис]

 24. Възпитание на волята
  30 март 1932 г. [опис]

 25. Входни врати
  6 април 1932 г. [опис]

 26. Законът на вярата и Любовта
  13 април 1932 г. [опис]

 27. Динамическият живот. (Динамиката на живота)
  20 април 1932 г. [опис]

 28. Трите типа
  27 април 1932 г. [опис]

 29. Кръг, елипса и хипербола
  4 май 1932 г. [опис]

 30. Слаби и силни положения
  11 май 1932 г. [опис]

 31. Законът на частите и законът на цялото
  18 май 1932 г. [опис]

 32. Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния
  1 юни 1932 г. [опис]

 33. Знание и прилагане
  8 юни 1932 г. [опис]

 34. Философия и наука
  15 юни 1932 г. [опис]

 35. Малкото добро. (Живият порядък)
  22 юни 1932 г. [опис]

 36. Той е в нас и ние в Него
  29 юни 1932 г. [опис]

 37. Деца на Бога
  6 юли 1932 г. [опис]

 38. Изключителни условия
  7 септември 1932 г. [опис]

[подробности по изданието]