[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Събуди се. Общ окултен клас. Единадесета година (1931–1932). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 796 с. ISBN 954-9589-93-5.

Бележки от книгата:

Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за него, за Словото.

Бележки от книгата:

Предпечатна подготовка: Румяна Маринова

[съдържание]