[Копирана:] Дѫновъ, Учительтъ Петъръ. Правъ пѫть. Окултни лекции. Общъ окултенъ класъ. XX година (1940–1941). Томъ II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 406 с. ISBN 954-9590-02-X.

 1. Учение и служение
  5 февруари 1941 г. [опис]

 2. Правъ пѫть
  12 февруари 1941 г. [опис]

 3. Слушайте съвета
  19 февруари 1941 г. [опис]

 4. Тритѣ връзки
  26 февруари 1941 г. [опис]

 5. Музикални тактове
  12 март 1941 г. [опис]

 6. Божествени закони
  19 март 1941 г. [опис]

 7. Законътъ за Божествената хармония
  26 март 1941 г. [опис]

 8. Музика и здраве
  2 април 1941 г. [опис]

 9. Не разваляйте пакта
  9 април 1941 г. [опис]

 10. Добре ще бѫде
  16 април 1941 г. [опис]

 11. Самовъзпитание
  23 април 1941 г. [опис]

 12. Основенъ тонъ
  30 април 1941 г. [опис]

 13. Ще направимъ жилище
  7 май 1941 г. [опис]

 14. Приятно занимание
  14 май 1941 г. [опис]

 15. Правата посока
  21 май 1941 г. [опис]

 16. Две състояния
  28 май 1941 г. [опис]

 17. Качване и слизане
  4 юни 1941 г. [опис]

 18. Най-разумнитѢ отношения
  11 юни 1941 г. [опис]

 19. Три основни тона
  18 юни 1941 г. [опис]

 20. Ново воюване
  25 юни 1941 г. [опис]

 21. Самообладание
  2 юли 1941 г. [опис]

 22. Невидимитѣ погрѣшки
  9 юли 1941 г. [опис]

[подробности по изданието]