[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Великата възможност. Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том II (лекции 22–43). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 336 с. ISBN 954-9589-30-7.

 1. Нови насоки
  25 февруари 1942 г. [опис]

 2. Живот и пеене
  4 март 1942 г. [опис]

 3. Добра мисъл, добро чувство и здраве
  11 март 1942 г. [опис]

 4. Музика в живота
  18 март 1942 г. [опис]

 5. Музикална екскурзия
  25 март 1942 г. [опис]

 6. Живот и музика
  1 април 1942 г. [опис]

 7. Люби, обичай
  8 април 1942 г. [опис]

 8. Великата възможност
  15 април 1942 г. [опис]

 9. С любов
  22 април 1942 г. [опис]

 10. Светлина, топлина и сила
  29 април 1942 г. [опис]

 11. Три картини
  6 май 1942 г. [опис]

 12. Примирете се със себе си
  13 май 1942 г. [опис]

 13. Състояние и разположение
  20 май 1942 г. [опис]

 14. Координиране
  27 май 1942 г. [опис]

 15. Служене
  3 юни 1942 г. [опис]

 16. Най-малкото добро
  10 юни 1942 г. [опис]

 17. Чистотата
  17 юни 1942 г. [опис]

 18. Линия на Любовта
  8 юли 1942 г. [опис]

 19. Законът на Любовта
  15 юли 1942 г. [опис]

 20. Заслужава да прави добро
  22 юли 1942 г. [опис]

 21. Пътища на Любовта
  29 август 1942 г. [опис]

 22. Живи и мъртви закони
  2 септември 1942 г. [опис]

[подробности по изданието]