[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Трите живота. Общ окултен клас. I школна година (1922). Второ издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 307 с. ISBN 954-9589-31-5.

 1. Трите живота
  24 февруари 1922 г. [опис]

 2. Трите методи на природата
  2 март 1922 г. [опис]

 3. Четирите правила
  9 март 1922 г. [опис]

 4. Първото задължение на учениците
  16 март 1922 г. [опис]

 5. Три разряда ученици
  30 март 1922 г. [опис]

 6. Отрицателни и положителни черти на ученика
  4 април 1922 г. [опис]

 7. Природни методи
  13 април 1922 г. [опис]

 8. Предназначението на музиката
  20 април 1922 г. [опис]

 9. Окултни правила
  27 април 1922 г. [опис]

 10. Символически, окултни правила и мерки
  2 май 1922 г. [опис]

 11. Мястото на човека в природата
  11 май 1922 г. [опис]

 12. Необятната любов
  18 май 1922 г. [опис]

 13. По пътя
  26 май 1922 г. [опис]

 14. Изгрев и залез
  2 юни 1922 г. [опис]

 15. Окултна хигиена
  8 юни 1922 г. [опис]

 16. Мисъл и действие
  15 юни 1922 г. [опис]

 17. Влиянието на музиката
  22 юни 1922 г. [опис]

 18. Мечешкият капан!
  29 юни 1922 г. [опис]

 19. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина
  6 юли 1922 г. [опис]

 20. Простите и сложни движение в природата
  13 юли 1922 г. [опис]

 21. Живите сили в природата
  20 юли 1922 г. [опис]

 22. Развитие на съзнанието
  27 юли 1922 г. [опис]

 23. Превръщане на енергиите
  3 август 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]