[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Четирите кръга. Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том IV. София, 1934.

 1. Четирите кръга
  11 май 1927 г. [опис]

 2. Общи упътвания
  18 май 1927 г. [опис]

 3. Постъпки
  25 май 1927 г. [опис]

 4. Съзвучно движение
  1 юни 1927 г. [опис]

 5. Основни мисли
  8 юни 1927 г. [опис]

 6. Връзка на съзнанието
  15 юни 1927 г. [опис]

 7. Отличителни черти
  22 юни 1927 г. [опис]

 8. Класическата книга на Любовта
  29 юни 1927 г. [опис]

 9. В живота
  6 юли 1927 г. [опис]

 10. Равни страни
  13 юли 1927 г. [опис]

 11. Работа на природата
  20 юли 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]