[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Четирите кръга. Общ окултен клас. Година VI (1926–1927). Том IV. София, 1934.

[съдържание]