[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Наука за живота. Общ окултен клас. XIX година (1939–1940). Том II (лекции 24–48). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 416 с. ISBN 954-9589-46-3.

 1. Наука за живота
  13 март 1940 г. [опис]

 2. Името Божие, Царството Божие и Волята Божия
  20 март 1940 г. [опис]

 3. Трите закона
  27 март 1940 г. [опис]

 4. Влюбване и любов
  3 април 1940 г. [опис]

 5. Към съвършенство!
  10 април 1940 г. [опис]

 6. Отворената врата
  17 април 1940 г. [опис]

 7. Сгъстяване, разредяване и разширяване
  24 април 1940 г. [опис]

 8. Божественият център
  1 май 1940 г. [опис]

 9. Постижения на Любовта
  8 май 1940 г. [опис]

 10. Правилни процеси
  15 май 1940 г. [опис]

 11. Три вида любов
  22 май 1940 г. [опис]

 12. Двата принципа
  29 май 1940 г. [опис]

 13. Двата закона
  5 юни 1940 г. [опис]

 14. Реални величини
  12 юни 1940 г. [опис]

 15. Сила и безсилие
  19 юни 1940 г. [опис]

 16. Бъдете яки!
  26 юни 1940 г. [опис]

 17. Най-добрите условия
  3 юли 1940 г. [опис]

 18. Добри проводници
  10 юли 1940 г. [опис]

 19. Пробуждане на космичното съзнание
  17 юли 1940 г. [опис]

 20. Частите и цялото
  24 юли 1940 г. [опис]

 21. Източникът на радостта
  31 юли 1940 г. [опис]

 22. Разбиране на природните закони
  7 август 1940 г. [опис]

 23. Трите Божествени подтици
  21 август 1940 г. [опис]

 24. За дишането
  11 септември 1940 г. [опис]

 25. За добро е
  18 септември 1940 г. [опис]

[подробности по изданието]